Marekerk - Leiden

Algemene informatie:

Het orgel is een geschiedenisboek op zichzelf. Het bovendeel is oorspronkelijk afkomstig uit het koor van de Pieterskerk (te Leiden). Reeds in 1400 bevond zich nl. in de Pieterskerk, behalve een groot, ook een klein orgel. De bekende orgelbouwer Jan van Covelens verrichtte in 1529 diverse werkzaamheden aan laatstgenoemd instrument. Er zijn aanwijzingen dat de orgelbouwer Pieter de Swart het orgel in 1566 stevig vernieuwde. In 1629 werd het orgel omgebouwd door Jan Jacobszn. van Lin. Rond 1680 verrichtte de orgelbouwer Van Duyschot omvangrijke werkzaamheden aan het instrument. Het orgel verhuisde in 1733 naar de Marekerk en werd in 1735 vergroot door de orgelbouwer Rudolph Garrels. De wapens op het orgel zijn van kerkmeesters uit 1733. Rond 1781 vond een vernieuwing en herstelling plaats door Hendrick Hess. Tussen 1869 en 1872 is het orgel weer verbouwd door de orgelbouwers N.A. Lohman en J. Schaaffeld. De laatste vergroting dateert van 1965 en is uitgevoerd door orgelbouwer D.A. Flentrop. Het orgel telt 29 stemmen, verdeeld over drie klavieren. Na een grondige renovatie is het orgel in januari 2010 opnieuw in gebruik genomen.

Dispositie:

Hoofdwerk
(Manuaal I, C-f³)
Bovenwerk
(Manuaal II, C-f³)
Borstwerk
(Manuaal III, C-f³)
Prestant 8′ Holpijp 8′ Gedekt 8′
Bourdon 8′ Quintadeen 8′ Ged. fluit 4′
Octaaf 4′ Prestant 4′ Prestant 2′
Quint 3′ Fluit 4′ Roerfluit 2′
Octaaf 2′ Nasard 3′ Cymbel 1′
Mixtuur 3 sterk Gemshoorn 2′ Regaal 8′
Scherp 3 sterk Sifflet 1′  
Trompet 8′ Sexquialter D 2 sterk  
  Kromhoorn 8′  

Pedaal
(C-f¹)
Werktuiglijke registers
Bourdon 16′ Koppel Hoofdwerk-Bovenwerk
Gedekt 8′ Koppel Hoofdwerk-Borstwerk
Prestant 8′ Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Octaaf 4′ Tremulant Borstwerk
Fagot 16′  
Trompet 8′ Winddruk: 70 mm
  Toonhoogte: a1 = 440 Hz
  Temperatuur: Neidhardt


Praktische informatie:
Organisatie: Muziek in de Marekerk (www.marekerk.nl/muziek)
Contactpersoon: muziek@marekerk.nl
Organist: Henk Gijzen (tel. 0297-264990 / h.gijzen@kpnmail.nl)
Adres kerk: Lange Mare 48

Concerten

Alle concerten beginnen om 16.00 uur.
Toegang gratis, collecte bij de uitgang.

“Henk Gijzen meets friends”

28 januari Harmen Trimp
29 april Henk Gijzen m.m.v. Douwe van der Meulen, hobo
27 mei Henk Gijzen m.m.v. Dick Bolt, trombone
29 juli Geerten van de Wetering
26 augustus Henk Gijzen m.m.v. Pieter van Houwelingen, traverso
30 september Henk Gijzen m.m.v. Caroline Stam, sopraan
28 oktober Leo van Doeselaar
25 november Cantates van Buxtehude m.m.v. vocalisten en instrumentalisten
30 december Henk Gijzen m.m.v. solist

In de concertdata en uitvoerende musici kunnen in de loop van het jaar wijzigingen optreden.
Kijk voor de laatste informatie altijd op www.marekerk.nl/muziek

 
© Copyright Orgelzhwest.nl - Sitemap - Design en website door: Web Revolutions